Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO MASKOTKOWO.PL

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.    Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
1.2.    Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest PAWEŁ STRYJSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ STRYJSKI ASTINET wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Mrągowska 76, 54-111 Wrocław, NIP 8942009910, REGON 020230931, adres poczty elektronicznej: sklep@maskotkowo.pl, numer telefonu kontaktowego: 71 349 69 57 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
1.3.    Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. ( Dz.U. 2018, poz.1000).
1.4.    Administrator zapewnia, iż  przetwarzane przez niego dane  osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; celem dla którego administrator przetwarza dane osobowe jest zawarcie umowy kupna- sprzedaży ( art.535 K.C. w tym zakresie pozyskanie zgód na przetwarzanie danych osobowych Klientów nie jest konieczne) art. 6 ust.1 lit.b RODO);
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”), tym samym dane przetwarzane przez Administratora nie wykraczają poza zakres określony przepisami Kodeksu cywilnego;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; przy czym dane osobowe niezbędne do zawarcia transakcji podawane są przez Klienta podczas dokonywania zakupu;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;Administrator przechowuje dane osobowe stron transakcji przez czas niezbędny dla wykazania przez Administratora, iż postępuje zgodnie z zasadą retencji jak też czas niezbędny dla udokumentowania realizacji obowiązków podatkowych
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”); w tym zakresie Administrator informuję, iz wdrożył wszelkie środki przewidziane w art.32 RODO, powołał również Inspektora Ochrony Danych, którym jest p. Małgorzata Czartoryska. Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora prosimy kierować na adres: iod.mc.@uslugirodo.eu bądź pod numer telefonu 519-375-959.

Nasz sklep zajmuje się sprzedażą wybranych zabawek i artykułów dla dzieci - maskotek, puzzli, piżamek, plecaków, itd. Dostarczamy towar bezpośrednio do domu, umożliwiamy pełny zakup online. Z naszej zabawkowej oferty: Psi Patrol, Świnka Peppa, polskie pluszaki, Bing, Sonic, Mario Bros.

Copyright © Maskotkowo.pl. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Maskotkowo.pl - Zawsze oryginalne maskotki i zabawki, idealne dla dzieci, a niektóre również dla dorosłych.
Wysyłamy kurierem lub do paczkomatu, również za pobraniem. Odbiór osobisty Wrocław Maślice.


Oprogramowanie KQS.store